Grundämnen

by Happi Papi

Subject: Science
Target Age: 9-11
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Används i datorchips (Si)
  • Behövs i luften vi andas (O)
  • Lätt gas, används i ballonger (He)
  • Det vanligaste grundämnet (H)
  • Stål görs av detta grundämne (Fe)

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.