Ord på 4 bogstaver #3

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Bliver nødt til
  • Det børn gør i frikvarteret
  • Bruges til at klippe med
  • Temperaturen om vinteren
  • Det modsatte af kort
  • Græssets farve

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.