Folk på skolen

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Skolesjefen
  • Underviser elevene
  • Hjelper eldre barn å finne ut hva de vil i livet
  • Jobber på biblioteket
  • Passer på at alle papirer er i orden, svarer telefon
  • Hjelper deg hvis du er syk eller har slått deg

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.