Lese & skrive

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Brukes for å lage et ord
  • Ord satt sammen og slutter med et punktum
  • Flere setninger sammen
  • Bøker pleier å være delt opp i disse
  • A, E og I er …
  • Sammensatte bokstaver

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.