Månader

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Årets första månad
  • Månaden innan jul
  • Första sommarmånaden
  • Halloween firas här
  • Första vårmånaden

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.