Musik

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Visar hur man ska spela
  • Har svarta och vita tangenter
  • Kan man slå på med händerna
  • Har oftast sex strängar
  • Att använda sin egen röst

Hi! If you got any questions or wonder about anything, click here to chat!