Icke ljudenliga ord på fyra bokstäver

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Nära släkting till människan
  • Att ha små saker i
  • Här stoppas maten
  • Inte kvinna
  • I änden på den här sitter handen

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.