Ljudenliga ord på fyra bokstäver #1

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Kan man sitta på
  • Säger nöff, nöff
  • Dricker man ur
  • Akta, den är vass
  • Skickas med posten

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.