Ljudenliga ord på fyra bokstäver #2

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Slås i med hammare
  • Finns det många av i skogen
  • Kan man baka och äta till frukost
  • På denna lagar man mat
  • Grönt och gott tycker korna

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.