Människor kan

by Människor kan

Subject:
Target Age:
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • titta på
  • gå fint
  • trött
  • prata
  • lära
  • visa upp
  • tänka
  • tänka ut
  • gå oroligt
  • visa upp

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.