Människor kan 3

by Människor kan

Subject:
Target Age:
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • ropa högt
  • lägga märke till
  • skratta lågt
  • halvöppna ögon
  • vidöppna ögon
  • titta argt
  • titta noga
  • skriva
  • gå ostadigt
  • göra om

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.