Människor kan 2

by Människor kan

Subject:
Target Age:
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • gå i takt
  • gå utan mål
  • gå tyst
  • gå tungt
  • skratta lågt
  • skratta högt
  • hjälpa till
  • vara med
  • vara med om
  • skriva kod

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.