4-bokstavsord #3

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Man kan spille sport med dette
  • Barn gjør dette i friminuttet
  • Å nyte noe
  • Noe man puster inn
  • Om vinteren er jeg …
  • Motsatt av kort

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.