5+-bokstavsord #1

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Når du ler av noe
  • Nattens farge
  • Ikke over
  • En gang til
  • Noe man drar for å åpne en dør
  • Mye i naturen er …
  • Uten hjørner

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.