5+-bokstavsord #3

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Det du gjør når du er tørst
  • Blå og rød lager …
  • En fin plante som finnes i hagen eller inne
  • En gul frukt
  • Maskinen man steker mat på
  • Tolv pluss tre
  • Motsatt av før

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.