Läsa och skriva

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Böcker delas ofta in i sådana
  • Används för att bilda ord
  • Ett sätt när man lär sig läsa
  • Sätta bokstäverna i rätt ordning
  • Sätts ofta efter en hel mening
  • Man skriver ned vad som hänt under dagen

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.