Människor i skolan

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Du själv är en sådan
  • En vuxen som undervisar
  • Kallas hon som serverar maten
  • Rycker in när läraren är sjuk
  • Chefen för skolan
  • Ser till och sköter byggnaderna

Hi! If you got any questions or wonder about anything, click here to chat!