På rasten

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Gör man på vägg eller ställning
  • Jagaren försöker vidröra någon annan
  • Kasta föremål och hoppa i numrerade rutor
  • Två vevar detta medan en hoppar
  • En räknar och de andra gömmer sig
  • Tar fart med benen och åker fram och tillbaka

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.