Skolämnen

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Här lär man sig att räkna
  • Man sjunger och spelar instrument
  • Här har man lek och bollspel
  • Man läser och lär sig nya ord
  • Här ritar och målar man
  • Man lär sig om världens länder

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.