På väg till skolan

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Är man när man inte kommer i tid
  • Trampa denna till skolan om du bor nära
  • Denna tar många barn till skolan på en gång
  • Korsa inte gatan vid denna färgen
  • Skyltar med trafikregler
  • Vänta på skolbussen här

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.