Icke ljudenliga ord på fyra bokstäver #1

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Har fem fingrar
  • Kan man få hål i
  • Rida på
  • Träd har en sådan
  • Finns mycket på stranden
  • Finns ibland på gamla bilar

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.