Ljudenliga ord på fyra bokstäver #2

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Finns det många i skogen
  • Till frukost
  • Att laga mat på
  • Grönt på tomten
  • Kan man ha på mackan
  • Liten väg i skogen

Hi! If you got any questions or wonder about anything, click here to chat!