Ljudenliga ord på fyra bokstäver #1

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Att sitta på
  • Bor i stian
  • Dricker man ur
  • Att skära med
  • Skicka med posten
  • Behövs när man snickrar

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.