Icke ljudenliga ord på tre bokstäver #1

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Vår närmsta släkting
  • Att ha små saker i
  • Hjälper att fixa frisyren
  • Äta med
  • Motsats till kvinna
  • I änden sitter en hand

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.