Ljudenliga ord på tre bokstäver #1

by Happi Papi

Subject: Reading & Spelling
Target Age: 6-8
Language: English

Word clues used in this worksheet:

  • Lyser och värmer
  • Fordon för familjen
  • Att åka i på sjön
  • Kör på järnväg
  • Blomma med taggar
  • Om man skär sig

Hi! If you have any questions or wonder about something, click here to chat.